بهترین گلزن

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد گل زده
ردیف: 1 نام بازیکن: A. Hamdallah پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 6
ردیف: 2 نام بازیکن: B. Bounedjah پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 5
ردیف: 3 نام بازیکن: Akram Afif پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 4 نام بازیکن: Almoez Ali پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 5 نام بازیکن: B. Gomis پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 6 نام بازیکن: Hassan Al Heidos پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 7 نام بازیکن: Welliton پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 3
ردیف: 8 نام بازیکن: آل کثیر پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 9 نام بازیکن: Caio Lucas پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 10 نام بازیکن: Coronado پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 11 نام بازیکن: D. Ćeran پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 12 نام بازیکن: E. Derdiyok پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 13 نام بازیکن: I. Sergeev پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 14 نام بازیکن: J. Masharipov پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 15 نام بازیکن: K. Laba پست: مهاجم باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 16 نام بازیکن: Mazin Fayyadh پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 17 نام بازیکن: Pedro Conde پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 18 نام بازیکن: Salman Al Moasher پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 19 نام بازیکن: خلیل‌­زاده پست: مدافع باشگاه: تعداد گل زده: 2
ردیف: 20 نام بازیکن: علی کریمی پست: هافبک باشگاه: تعداد گل زده: 2