10 آذر 98 ، 16:13
دیدار موناکو و پاریسن ژرمن به دلیل لغو شدن بازی از راند روزانه  10 آذر حذف شد

حذف موناکو - پاریسن ژرمن

دیدار موناکو و پاریسن ژرمن به دلیل لغو شدن بازی از راند روزانه 10 آذر حذف شد

دیدار موناکو و پاریسن ژرمن به دلیل لغو شدن بازی از راند روزانه 10 آذر حذف شد

دیدار موناکو و پاریسن ژرمن به دلیل لغو شدن بازی از راند روزانه  10 آذر حذف شد.

کاربرانی که در این راند شرکت کرده اند ساعت ۱۷:۳۰ فرصت دارند در صورت نیاز تیمشان را  ویرایش کنند.