17 مهر 98 ، 18:52
سرمربیان موقت گل گهر مشخص شدند

سرمربیان موقت گل گهر مشخص شدند

تا معرفی سرمربی جدید پورفریدونی و جباری تیم را تمرین می دهند.

به گزارش ۱۴بازیکن و به نقل از خبرگزاری ایلنا، سعید پورفریدونی که دارای مدرک B آسیااست و سابقه هدایت تیم جوانان گل گهر برعهده دارد به همراه مجتبی جباری تا تعیین وضعیت سرمربی تیم راتمرین می دهند 

شنیده ها حاکی از آن است که اعضای کادرفنی به جز پور فریدونی و جباری اجازه ورود به سر تمرین را ندارند.

 

نویسنده: سپهر ملک زاده