لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

شنبه, 31 فروردین 1398 Saturday, 20 Apr 2019

فوتبال فانتزی تیم ها

اخبار با برچسب : راند لیگ قهرمانان آسیا


بوریرام تایلند پیروز هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا

قدرت بوریرام تایلند

بوریرام تایلند موفق شد در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا مقابل چونبوک موتورز کره‌جنوبی به پیروزی برسد.

زمان: 22 اسفند 97 17:50

جوایز برندگان راند 4 لیگ قهرمانان آسیا واریز شد

برندگان راند 4 لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند

برندگان راند 4 لیگ قهرمانان آسیا فوتبال فانتزی 14بازیکن مشخص شدند.برای دیدن اسامی برنده ها مشاهده ادامه را بزنید.

زمان: 2 آبان 97 20:03

جوایز برندگان راند 3 لیگ قهرمانان آسیا واریز شد

برندگان راند 3 لیگ قهرمانان آسیا مشخص شدند

برندگان راند 3 لیگ قهرمانان آسیا فوتبال فانتزی 14بازیکن مشخص شدند.برای دیدن اسامی برنده ها مشاهده ادامه را بزنید.

زمان: 11 مهر 97 22:56

جوایز برندگان راند 2 لیگ قهرمانان اسیا واریز شد

برندگان راند 2 لیگ قهرمانان اسیا مشخص شدند

برندگان راند 2 لیگ قهرمانان اسیا فوتبال فانتزی 14بازیکن مشخص شدند.برای دیدن اسامی برنده ها مشاهده ادامه را بزنید.

زمان: 28 شهریور 97 21:57

اطلاعیه در خصوص راند 7 خلیج فارس

اطلاعیه در خصوص راند 7 خلیج فارس در فوتبال فانتزی 14بازیکن را در ادامه بخوانید

زمان: 18 شهریور 97 14:11

جوایز واریز شد

برندگان راند 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا( دور رفت )مشخص شدند

برندگان راند 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا( دور رفت )مشخص شدند.برای دیدن اسامی برنده ها مشاهده ادامه را بزنید.

زمان: 8 شهریور 97 04:09

اطلاعاتی برای کمک به ساخت تیم در این راند

راند 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا

اطلاعاتی برای کمک به ساخت تیم در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا را در ادامه مطالعه کنید

زمان: 4 شهریور 97 16:18
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن