لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

شنبه, 4 اسفند 1397 Saturday, 23 Feb 2019

فوتبال فانتزی محاسبه امتیاز بازیکن

محاسبه امتیاز بازیکن


نحوه محاسبه امتیاز بازیکن:

 

عملکرد امتیاز
به ازای بازی تا 59 دقیقه (از 1 دقیقه تا 59 دقیقه)  1
به ازای بازی تا60 دقیقه یا بیشتر(بدون در نظر گرفتن وقتهای تلف شده)   2
به ازای هر گل که توسط دروازه بان و یا مدافع زده شود   6
به ازای هر گل که توسط هافبک زده شود  5
به ازای هر گل که توسط مهاجم  زده شود 4
به ازای هر پاس گل  3
به ازای هر کلین شیت توسط دروازه بان و مدافعی که بیشتر از 59 دقیقه بازی کند 4
به ازای هر کلین شیت توسط دروازه بان و مدافعی که کمتر از 59 دقیقه بازی کند 2
به ازای هر کلین شیت توسط هافبکی که بیشتر از 59 دقیقه بازی کند 1
به ازای هر مهارت پنالتی توسط دروازاه بان  و( یا هر بازیکن  ) 5
به ازای هر ازدست دادن پنالتی توسط هر بازیکن 2-
به ازای هر گل خورده توسط مدافعین و دروازه بان (از 2 گل به بالا.یعنی اگر یک گل خورده باشند امتیاز منفی ندارد) 1-
به ازای هر کارت زرد  (اگر دو کارت زرد ثبت شود منفی 3 امتیاز)  1-
  به ازای هر کارت قرمز 3-
به ازای هر گل به خودی 2-

درخصوص مهار پنالتی این نکته را باید اشاره کنیم که اگر پنالتی بدون دخالت دروازه بان به بیرون برود و یا به تیر دروازه برخورد کند امتیازی به دروازه بان داده نخواهد شد.فقط درصورتی که دروازه بان روی توپ اثر بگذارد و توپ گل نشود دروازه بان امتیاز خواهد گرفت.

 

.

اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن