فوتبال فانتزی Samuel  S. Guddo

Samuel Guddo

ملیت: ایتالیایی ایتالیایی
پست بازی: دروازه بان
پا: -
تاریخ تولد:
سن: -
قد: -
باشگاه فعلی: پالرمو پالرمو
تیم ملی: -

ترکیب پالرمو

دروازه بانان سن ملیت
1. L. Marson L. Marson - ایتالیایی
2. S. Guddo S. Guddo - ایتالیایی
مدافعین سن ملیت
3. A. Punzi A. Punzi - ایتالیایی
4. M. Morganella M. Morganella - سوئیسی
5. R. Vitiello R. Vitiello - ایتالیایی
6. S. Anđelković S. Anđelković - اسلونیایی
7. S. Giuliano S. Giuliano - ایتالیایی
8. T. Šunjić T. Šunjić - بوسنیایی
هافبک ها سن ملیت
9. A. Diamanti A. Diamanti - ایتالیایی
10. A. Gazzi A. Gazzi - ایتالیایی
11. C. Gomes C. Gomes - فرانسوی
12. G. Ruggiero G. Ruggiero - ایتالیایی
مهاجمین سن ملیت
13. C. Traorè C. Traorè - ساحل عاجی
14. F. Bonfiglio F. Bonfiglio - ایتالیایی
15. N. Balogh N. Balogh - مجار
16. S. Silva S. Silva - سوئدی
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.