فوتبال فانتزی Lyhuor  Nhoem Lyhuor

Lyhuor Nhoem

ملیت: کامبوجی کامبوجی
پست بازی: مدافع
پا: -
تاریخ تولد:
سن: -
قد: -
باشگاه فعلی: -
تیم ملی: کامبوج کامبوج

ترکیب کامبوج

در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.