فوتبال فانتزی Steven  S. Davis

Steven Davis

ملیت: ایرلند شمالیایی ایرلند شمالیایی
پست بازی: هافبک
پا: راست
تاریخ تولد: 1 January 1985
سن: 36
قد: 173
باشگاه فعلی: -
سه شنبه، 20 مهر 1400
2 - 1
شنبه، 17 مهر 1400
2 - 0
چهارشنبه، 17 شهریور 1400
0 - 0
پنجشنبه، 11 شهریور 1400
1 - 4
چهارشنبه، 11 فروردین 1400
0 - 0
جمعه، 6 فروردین 1400
2 - 0
پنجشنبه، 28 اسفند 1399
0 - 2

ترکیب ایرلند شمالی

دروازه بانان سن ملیت
1. B. Peacock-Farrell B. Peacock-Farrell 24 ایرلند شمالیایی
2. C. Hazard C. Hazard 23 ایرلند شمالیایی
3. T. Carson T. Carson 33 ایرلند شمالیایی
مدافعین سن ملیت
4. C. Bradley C. Bradley - ایرلند شمالیایی
5. C. Brown C. Brown - ایرلند شمالیایی
6. C. Cathcart C. Cathcart 32 ایرلند شمالیایی
7. D. Ballard D. Ballard 22 ایرلند شمالیایی
8. J. Evans J. Evans 33 ایرلند شمالیایی
9. J. Lewis J. Lewis 23 ایرلند شمالیایی
10. M. Smith M. Smith 33 ایرلند شمالیایی
11. S. Ferguson S. Ferguson 30 ایرلند شمالیایی
12. T. Flanagan T. Flanagan 29 ایرلند شمالیایی
هافبک ها سن ملیت
13. A. Mccalmont A. Mccalmont 21 ایرلند شمالیایی
14. A. McCann A. McCann 21 ایرلند شمالیایی
15. C. Evans C. Evans 31 ایرلند شمالیایی
16. G. Saville G. Saville 28 ایرلند شمالیایی
17. G. Whyte G. Whyte 25 ایرلند شمالیایی
18. J. Jones J. Jones 27 ایرلند شمالیایی
19. J. Thompson J. Thompson 24 ایرلند شمالیایی
20. N. McGinn N. McGinn 34 ایرلند شمالیایی
21. P. McNair P. McNair 26 ایرلند شمالیایی
22. S. Dallas S. Dallas 30 ایرلند شمالیایی
23. S. Davis S. Davis 36 ایرلند شمالیایی
مهاجمین سن ملیت
24. C. Washington C. Washington 29 ایرلند شمالیایی
25. D. Charles D. Charles - ایرلند شمالیایی
26. J. Magennis J. Magennis 31 ایرلند شمالیایی
27. S. Lavery S. Lavery 22 ایرلند شمالیایی
انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
قیمت: 5میلیون
کل امتیاز: 37
گل زده: 0
پاس گل: 0
کلین شیت: 4
گل خورده: 29
کارت زرد: 1
کارت قرمز: 0
فیکس: 17
ذخیره: 1
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.