فوتبال فانتزی Tom  T. Huddlestone

Tom Huddlestone

ملیت: انگلیسی انگلیسی
پست بازی: هافبک
پا: -
تاریخ تولد:
سن: -
قد: -
باشگاه فعلی: دربی کانتی دربی کانتی
تیم ملی: -

ترکیب دربی کانتی

دروازه بانان سن ملیت
1. Ben Hamer Ben Hamer - انگلیسی
2. K. Roos K. Roos - هلندی
مدافعین سن ملیت
3. A. Wisdom A. Wisdom - انگلیسی
4. C. Davies C. Davies - انگلیسی
5. C. Forsyth C. Forsyth - اسکاتلندی
6. G. Shinnie G. Shinnie - اسکاتلندی
7. Malone Malone - انگلیسی
هافبک ها سن ملیت
8. D. Holmes D. Holmes - آمریکائی
9. G. Evans G. Evans - انگلیسی
10. J. Knight J. Knight - ایرلندی
11. L. Sibley L. Sibley - انگلیسی
12. M. Bird M. Bird - انگلیسی
13. T. Huddlestone T. Huddlestone - انگلیسی
مهاجمین سن ملیت
14. C. Martin C. Martin - اسکاتلندی
15. F. Jozefzoon F. Jozefzoon - هلندی
16. J. Marriott J. Marriott - انگلیسی
17. J. Paterson J. Paterson - انگلیسی
18. M. Bennett M. Bennett - انگلیسی
19. M. Waghorn M. Waghorn - انگلیسی
20. M. Whittaker M. Whittaker - انگلیسی
21. W. Rooney W. Rooney 37 انگلیسی
انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
قیمت: 5میلیون
کل امتیاز: 2
گل زده: 0
پاس گل: 0
کلین شیت: 1
گل خورده: 0
کارت زرد: 1
کارت قرمز: 0
فیکس: 1
ذخیره: 0
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.