فوتبال فانتزی Hashim Sayed Isa Hasan  Sayed Hashim

Hashim Sayed Isa Hasan Radhi Hashim

ملیت: بحرینی بحرینی
پست بازی: مهاجم
پا: -
تاریخ تولد:
سن: -
قد: -
باشگاه فعلی: -
تیم ملی: بحرین بحرین
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.