فوتبال فانتزی Jasmin  J. Kurtič

Jasmin Kurtič

ملیت: اسلونیایی اسلونیایی
پست بازی: هافبک
پا: راست
تاریخ تولد:
سن: -
قد: -
باشگاه فعلی: -
تیم ملی: اسلونی اسلونی
دوشنبه، 29 آبان 1402
2 - 1
جمعه، 26 آبان 1402
2 - 1
سه شنبه، 25 مهر 1402
0 - 1
شنبه، 22 مهر 1402
3 - 0
یکشنبه، 19 شهریور 1402
0 - 4
پنجشنبه، 16 شهریور 1402
4 - 2
شنبه، 2 مهر 1401
2 - 1

ترکیب اسلونی

دروازه بانان سن ملیت
1. J. Oblak J. Oblak 31 اسلونیایی
2. M. Turk M. Turk - اسلونیایی
3. V. Belec V. Belec 33 اسلونیایی
مدافعین سن ملیت
4. D. Zec D. Zec - اسلونیایی
5. E. Janža E. Janža - اسلونیایی
6. J. Balkovec J. Balkovec 29 اسلونیایی
7. M. Blažič M. Blažič 31 اسلونیایی
8. P. Stojanović P. Stojanović 28 اسلونیایی
9. V. Drkušić V. Drkušić - اسلونیایی
10. Ž. Karničnik Ž. Karničnik - اسلونیایی
هافبک ها سن ملیت
11. A. Čerin A. Čerin - اسلونیایی
12. B. Verbič B. Verbič 30 اسلونیایی
13. J. Bijol J. Bijol 25 اسلونیایی
14. J. Kurtič J. Kurtič - اسلونیایی
15. J. Stankovič J. Stankovič - اسلونیایی
16. M. Zajc M. Zajc - اسلونیایی
17. S. Lovric S. Lovric 26 اسلونیایی
18. T. Elšnik T. Elšnik - اسلونیایی
مهاجمین سن ملیت
19. A. Šporar A. Šporar 30 اسلونیایی
20. B. Šeško B. Šeško - اسلونیایی
21. J. Mlakar J. Mlakar - اسلونیایی
22. L. Zahovič L. Zahovič - اسلونیایی
23. N. Žugelj N. Žugelj - اسلونیایی
24. Ž. Celar Ž. Celar 25 اسلونیایی
25. Z. Vipotnik Z. Vipotnik - اسلونیایی
انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
قیمت: 5میلیون
کل امتیاز: 18
گل زده: 0
پاس گل: 1
کلین شیت: 7
گل خورده: 9
کارت زرد: 2
کارت قرمز: 0
فیکس: 5
ذخیره: 6