فوتبال فانتزی Emmanuel  E. Latte Lath

Emmanuel Latte Lath

ملیت: ساحل عاجی ساحل عاجی
پست بازی: مهاجم
پا: راست
تاریخ تولد:
سن: -
قد: -
باشگاه فعلی: -
تیم ملی: -
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.