فوتبال فانتزی Filippo  F. Berardi

Filippo Berardi

ملیت: سن مارینویایی سن مارینویایی
پست بازی: مهاجم
پا: راست
تاریخ تولد:
سن: -
قد: -
باشگاه فعلی: -
تیم ملی: -
در حال حاضر اطلاعاتی ثبت نشده است.