بشترین پاس گل

انتخاب فصل:
انتخاب لیگ:
ردیف نام بازیکنپستباشگاهتعداد پاس گل
ردیف: 1 نام بازیکن: حدادی‌­فر پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 2 نام بازیکن: رنجبری پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 3 نام بازیکن: شاه­‌علی‌دوست پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 4 نام بازیکن: عباسیان پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 5 نام بازیکن: کریسانتوس پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 1
ردیف: 6 نام بازیکن:  حسینی پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 7 نام بازیکن: باکر پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 8 نام بازیکن: حبیب زاده پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 9 نام بازیکن: حسین ابراهیمی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 10 نام بازیکن: خلیل‌­زاده پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 11 نام بازیکن: دخسوس پست: دروازه بان باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 12 نام بازیکن: شریفی پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 13 نام بازیکن: شیری پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 14 نام بازیکن: صادقی پست: دروازه بان باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 15 نام بازیکن: علیاری پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 16 نام بازیکن: فلاح­زاده پست: دروازه بان باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 17 نام بازیکن: ملکیان پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 18 نام بازیکن: میرجوان پست: مهاجم باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 19 نام بازیکن: نادری پست: مدافع باشگاه: تعداد پاس گل: 0
ردیف: 20 نام بازیکن: نیک نفس پست: هافبک باشگاه: تعداد پاس گل: 0