لوگوی چهارده بازیکن

فوتبال فانتزی 14 بازیکن

جمعه, 23 آذر 1397 Friday, 14 Dec 2018

محبوب ترین بازیکن


ردیف کد بازیکننام بازیکنپستتعداد انتخاب شدهدرصد انتخاب شده
1 1822خلیل‌­زادهمدافع1270% 64.53
2 1826  حسینیمدافع1062% 53.96
3 1836علیپورمهاجم1058% 53.76
4 3941 آقاییمدافع949% 48.22
5 4345 ایران­پوریانمدافع941% 47.82
6 1813شهباززادهمهاجم940% 47.76
7 3943شجاعیهافبک890% 45.22
8 1801غفوریمدافع878% 44.61
9 4305 محمدیهافبک870% 44.21
10 3948حاج صفی مدافع859% 43.65
11 1817  بیرانونددروازه بان784% 39.84
12 1806اسماعیلیهافبک767% 38.97
13 4354 عالیشاههافبک743% 37.75
14 3946ترابیهافبک719% 36.53
15 4293 پورقازمدافع715% 36.33
16 4342 اسماعیلی­‌فر هافبک624% 31.71
17 4386روح الله باقریمهاجم613% 31.15
18 4205 نیازمنددروازه بان579% 29.42
19 1807فرشید باقریهافبک502% 25.51
20 1820مصلحمدافع487% 24.75
اینستاگرام فوتبال فانتزی 14بازیکن