جدول بازی ها

انتخاب لیگ:
انتخاب فصل:

جدول انتخابی جام جهانی 2022 (آسیا) 2019/2020

برنامه بازی های انتخابی جام جهانی 2022 (آسیا) 2019/2020

پنجشنبه، 14 شهریور 1398
سه شنبه، 19 شهریور 1398
پنجشنبه، 18 مهر 1398
سه شنبه، 23 مهر 1398
پنجشنبه، 23 آبان 1398
سه شنبه، 28 آبان 1398
پنجشنبه، 13 خرداد 1400
دوشنبه، 17 خرداد 1400
جمعه، 21 خرداد 1400
سه شنبه، 25 خرداد 1400