رتبه تیم: 9
نام تیم: 111
امتیاز: 64
راند: 27شهریور (روزانه )
فصل: 2023/2024
امتیاز: 64
تاریخ: 1402/06/27 21:54:25
بودجه : 70.8

جدول راهنما

در ترکیب 11 نفره اصلی تیمش حضور دارد.
روی نیمکت ذخیره تیمش حضور دارد
C
کاپیتان
V
کاپیتان دوم
بازیکن مصدوم
بازیکن مشکوک به مصدومیت
بازیکن محروم
بازیکنان تیمی که این آیکون در کنار اسمشان قرار دارد در این راند در دسترس نیستند.
این بازیکن دیگر در این لیگ(تورنمنت) حضور ندارد. پیشنهاد ما این است که این بازیکن را حدف و بازیکن دیگری را جایگزین کنید.