رتبه تیم: 11
نام تیم: نساجی کوتنا رضا عزیزی11 مینی
امتیاز: 86
هفته: مینی راند (انتخابی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 86
تاریخ ساخت: 1398/06/14 00:08:08