رتبه تیم: 24 (مشترک)
نام تیم: نساجی کوتنا رضا عزیزی11 مینی
امتیاز: 86
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 86
تاریخ ساخت: 1398/06/14 00:08:08