رتبه تیم: 10
نام تیم: جای شجاع خلیل زاده خالی
امتیاز: 87
هفته: مینی راند (انتخابی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 87
تاریخ ساخت: 1398/06/14 00:10:57