رتبه تیم: 7
نام تیم: فاتحان سرخ 2
امتیاز: 91
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 91
تاریخ ساخت: 1398/06/14 01:03:55