رتبه تیم: 6
نام تیم: فاتحان سرخ 2
امتیاز: 91
هفته: مینی راند (انتخابی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 91
تاریخ ساخت: 1398/06/14 01:03:55