رتبه تیم: 16
نام تیم: Safran qaen
امتیاز: 81
هفته: مینی راند (انتخابی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 81
تاریخ ساخت: 1398/06/14 01:12:11