رتبه تیم: 18 (مشترک)
نام تیم: Alaki
امتیاز: 88
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 88
تاریخ ساخت: 1398/06/14 01:46:26