رتبه تیم: 4
نام تیم: دلبر۱
امتیاز: 95
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 95
تاریخ ساخت: 1398/06/14 07:15:19