رتبه تیم: 15 (مشترک)
نام تیم: Kalsrohe
امتیاز: 89
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 89
تاریخ ساخت: 1398/06/14 14:03:10