رتبه تیم: 60 (مشترک)
نام تیم: K.Coman
امتیاز: 81
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 81
تاریخ ساخت: 1398/06/14 15:17:35