رتبه تیم: 14
نام تیم: Winner
امتیاز: 83
هفته: مینی راند (انتخابی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 83
تاریخ ساخت: 1398/06/14 17:14:08