رتبه تیم: 11
نام تیم: AQA ALI SORENA
امتیاز: 86
هفته: مینی راند (انتخابی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 86
تاریخ ساخت: 1398/06/14 17:44:06