رتبه تیم: 3
نام تیم: نقطه سر خط
امتیاز: 100
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 100
تاریخ ساخت: 1398/06/14 19:00:44