رتبه تیم: 38 (مشترک)
نام تیم: Sajad_ultrasur
امتیاز: 84
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 84
تاریخ ساخت: 1398/06/14 20:55:20