رتبه تیم: 31 (مشترک)
نام تیم: Soroosh
امتیاز: 85
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 85
تاریخ ساخت: 1398/06/15 02:27:02