رتبه تیم: 5 (مشترک)
نام تیم: xxx
امتیاز: 92
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 92
تاریخ ساخت: 1398/06/15 03:35:05