رتبه تیم: 15
نام تیم: euro
امتیاز: 82
هفته: مینی راند (انتخابی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 82
تاریخ ساخت: 1398/06/15 11:32:47