رتبه تیم: 18 (مشترک)
نام تیم: 111
امتیاز: 88
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 88
تاریخ ساخت: 1398/06/15 11:52:41