رتبه تیم: 21 (مشترک)
نام تیم: Bazande
امتیاز: 87
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 87
تاریخ ساخت: 1398/06/15 15:22:33