رتبه تیم: 13
نام تیم: گلد
امتیاز: 84
هفته: مینی راند (انتخابی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 84
تاریخ ساخت: 1398/06/15 18:15:52