رتبه تیم: 47 (مشترک)
نام تیم: َARIAN
امتیاز: 83
راند: راند 1 (مقدماتی یورو 2020)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 83
تاریخ ساخت: 1398/06/15 18:26:56