رتبه تیم: 55 (مشترک)
نام تیم: ge..
امتیاز: 57
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 57
تاریخ: 1398/07/10 21:11:48
بودجه : 94.5