رتبه تیم: 82 (مشترک)
نام تیم: Neymar
امتیاز: 55
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1398/07/10 21:28:50
بودجه : 100