رتبه تیم: 37 (مشترک)
نام تیم: مانشافت آیا؟؟
امتیاز: 58
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 58
تاریخ: 1398/07/11 01:24:58
بودجه : 87.5