رتبه تیم: 99 (مشترک)
نام تیم: Ash 02
امتیاز: 54
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1398/07/11 08:12:39
بودجه : 85.5