رتبه تیم: 6 (مشترک)
نام تیم: Ash 03
امتیاز: 65
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 65
تاریخ: 1398/07/11 08:13:37
بودجه : 88.5