رتبه تیم: 82 (مشترک)
نام تیم: قهرمان ۵ لیگ
امتیاز: 55
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 55
تاریخ: 1398/07/11 10:23:40
بودجه : 99.5