رتبه تیم: 55 (مشترک)
نام تیم: لوان
امتیاز: 57
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 57
تاریخ: 1398/07/11 11:39:03
بودجه : 100