رتبه تیم: 15 (مشترک)
نام تیم: Raheem
امتیاز: 61
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ ساخت: 1398/07/11 11:40:04