رتبه تیم: 26 (مشترک)
نام تیم: اروپا ٣
امتیاز: 59
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 59
تاریخ ساخت: 1398/07/11 12:49:05