رتبه تیم: 99 (مشترک)
نام تیم: اولي
امتیاز: 54
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 54
تاریخ: 1398/07/11 18:19:07
بودجه : 97.5