رتبه تیم: 37 (مشترک)
نام تیم: king
امتیاز: 58
هفته: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 58
تاریخ ساخت: 1398/07/12 01:39:56