رتبه تیم: 11 (مشترک)
نام تیم: gogo
امتیاز: 63
راند: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 63
تاریخ: 1398/07/12 10:25:32
بودجه : 94.5