رتبه تیم: 15 (مشترک)
نام تیم: پیله پیل
امتیاز: 61
هفته: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 61
تاریخ ساخت: 1398/07/12 11:57:14