رتبه تیم: 22 (مشترک)
نام تیم: Nmm
امتیاز: 60
هفته: راند 7 (5 لیگ معتبر اروپا)
فصل: 2019/2020
امتیاز: 60
تاریخ ساخت: 1398/07/12 14:45:04